Co je technická analýza, fundamentální analýza a indikátory?

Co je technická analýza, fundamentální analýza a indikátory?

Technická analýza (TA), často označovaná jako mapování, je typ analýzy, která se pokouší předpovídat budoucí tržní chování na základě předchozích cenových akcí a objemu dat. Přístup TA je ve velkém aplikován na akcie a jiná aktiva na tradičních finančních trzích. Je ale také nedílnou součástí obchodování s digitálními měnami na trhu kryptoměn.

Na rozdíl od fundamentální analýzy (FA), která zvažuje několik faktorů kolem ceny aktiv, TA se soustřeďuje čistě na historickou cenovou akci. Proto se používá jako nástroj k prozkoumání cenových výkyvů a objemových dat aktiv. Mnoho obchodníků ji také využívá ve snaze identifikovat trendy a výhodné obchodní příležitosti.

Primitivní formy technické analýzy se objevily již v 17. století v Amsterdamu a v 18. století v Japonsku. Stopy moderní TA však často vedou zpátky k práci Charlese Dowa. Dow, finanční novinář a zakladatel novin The Wall Street Journal, byl mezi prvními, kdo pozorovali, že individuální aktiva a trhy se často pohybují v trendech, které lze segmentovat a prozkoumat.  Jeho práce později dala zrod Dowově teorii, která podpořila další vývoj technické analýzy.

V počátcích byl základní přístup technické analýzy založen na ručně zpracovaných listech a manuálních výpočtech. S vývojem technologií a moderní výpočetní techniky se ale technická analýza rozšířila a je teď důležitým nástrojem mnoha investorů a obchodníků.

Jak funguje technická analýza?

Jak už jsme  zmiňovali, TA je prakticky studiem aktuálních a minulých cen aktiv. Základním předpokladem technické analýzy je, že výkyvy v ceně aktiv nejsou náhodné a obvykle se po čase rozvinou do identifikovatelného trendu.

Ve svém jádru je TA analýzou tržních sil nabídky a poptávky, které jsou reprezentací celkové tržní nálady. Jinými slovy, cena aktiva je odrazem protichůdných sil prodeje a nákupu. Tyto síly jsou úzce spojené s náladami obchodníků a investorů (v zásadě jde o strach a chamtivost).

Je třeba poznamenat, že technická analýza se považuje za spolehlivější a efektivnější na trzích, které fungují za normálních podmínek, s vysokým objemem a likviditou. Vysoce objemové trhy jsou méně náchylné k cenovým manipulacím a abnormálním vnějším vlivům, které by mohly vytvořit falešné signály a učinit TA zbytečnou.

Aby prozkoumali ceny a nalezli výhodné příležitosti, obchodníci používají různé mapovací nástroje známé jako indikátory. Indikátory technické analýzy mohou obchodníkům pomoct identifikovat existující trendy. Také poskytnou náhled na trendy, které by mohli vzniknout v budoucnu. Protože však  indikátory TA nejsou neomylné, někteří obchodníci používají více indikátorů, aby snížili rizika.

Mohlo by vás zajímat: Velká technická analýza: Co teď s Bitcoinem po epickém výplachu na BitMexu?

Běžné indikátory TA

Obvykle obchodníci, kteří používají TA, používají také několik rozdílných indikátorů a metrik, aby se pokusili identifikovat tržní trendy, v závislosti na grafech a historické cenové akci. Mezi množstvím indikátorů technické analýzy jsou indikátory jednoduchého klouzavého průměru (SMA) jedny z nejvíce používaných a nejznámějších příkladů. Jak naznačuje název, SMA je vypočten na základě závěrečné ceny aktiva v určitém časovém období.  Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je upravenou verzí SMA, která dává větší důraz na nedávné závěrečné ceny spíše než ty starší.

Dalším často používaným indikátorem je index relativní síly (RSI), což je součást třídy indikátorů známých jako oscilátory. Na rozdíl od jednoduchého klouzavého průměru, který pouze hlídá historii cenových změn, oscilátory aplikují matematické vzorce na údaje o cenách a pak vytvoří výstupy, které spadají do předdefinovaných rozsahů. V případě RSI se tento rozsah pohybuje mezi 0 až 100.

Bollingerova pásma (BB) jsou dalším indikátorem typu oscilátor, který je hodně populární mezi obchodníky. BB indikátor sestává ze dvou laterálních pásem, které  protékají kolem řádku pohyblivého průměru. Používá se ke zjištění potenciálně překoupených a přeprodaných tržních podmínek, jakož i měření volatility trhu.

Kromě základních a jednoduchých nástrojů TA existuje i několik indikátorů, které se s vytvářením dat spoléhají na jiné indikátory. Například Stochastic RSI je vypočten aplikováním matematického vzorce na běžné RSI. Dalším oblíbeným příkladem je indikátor konvergence a divergence pohyblivého průměru (MACD). MACD je generován odečtením dvou indikátorů exponenciálního klouzavého průměru EMA, aby se vytvořil jeden hlavní řádek (řádek MACD). První řádek se pak použije k vygenerování dalšího EMA, což vytvoří druhý řádek (známý jako signální řádek).  Navíc je zde histogram MACD, který se vypočítá na základě rozdílů mezi těmito dvěma řádky.

Obchodní signály

Zatímco indikátory jsou užitečné pro identifikaci obecných trendů, lze je také použít k poskytnutí náhledu na potenciální vstupní a výstupní body (nákupní a prodejní signály). Tyto signály mohou být generovány, když nastanou specifické události v grafu indikátoru. Například pokud RSI vytvoří hodnotu 70 nebo více, může to naznačovat, že trh funguje za překoupených podmínek. Stejnou logiku lze použít, pokud RSI padne na 30 nebo méně, což se většinou vnímá jako signál přeprodaných tržních podmínek.

Jak bylo zmíněno dříve, obchodní signály poskytnuté technickou analýzou nejsou vždy přesné, a je zde podstatné množství šumu (falešných signálů) tvořených indikátory TA. To je obzvlášť znepokojující uvnitř trhů s kryptoměnami, které jsou mnohem menší než tradiční trhy a jako takové i více nestálé.

Kritika

I když je významně používaná na různých trzích, technická analýza je vnímána mnohými odborníky jako kontroverzní a nespolehlivá metoda. Často je proto nazývána „samonaplňujícím proroctvím“. Takový výraz se používá k popsání událostí, které se stanou pouze proto, že to očekává velké množství lidí.

Kritici argumentují tím, že pokud se v kontextu finančních trhů velké množství obchodníků a investorů spoléhá na stejný typ indikátorů, jako řádky podpory nebo odporu, šance je, že se úspěšnost těchto indikátorů zvýší.

Na druhou stranu, mnoho příznivců TA argumentuje, že každý burzovní analytik má svůj způsob analýzy grafů a používání množství dostupných indikátorů. To by naznačovalo, že je prakticky nemožné, aby větší množství obchodníků používalo stejnou konkrétní strategii.

Fundamentální analýza vs. technická analýza

Ústředním předpokladem technické analýzy je skutečnost, že tržní ceny již odrážejí všechny fundamentální faktory související s konkrétním aktivem. Na rozdíl od přístupu TA, která se převážně soustřeďuje na historická cenová data a objem (tržní grafy), fundamentální analýza (FA) přijímá širší průzkumnou strategii, která klade větší důraz na kvalitativní faktory.

Fundamentální analýza bere v úvahu, že budoucí výkon aktiva závisí na více než jen historických údajích.  Fundamentální analýza je v podstatě metoda používaná k odhadu vnitřní hodnoty společnosti, obchodu nebo aktiva na základě široké škály mikro a makroekonomických podmínek, jako je například řízení a pověst společnosti, tržní konkurence, míra růstu a zdraví průmyslu.

Tudíž bychom měli zvážit, že na rozdíl od TA, která se používá převážně jako nástroj pro predikci cenové akce a tržního chování, fundamentální analýza je metoda pro určení, jestli je aktivum nadhodnoceno nebo ne, podle jeho kontextu a potenciálu. Zatímco technická analýza je převážně používána krátkodobými obchodníky, fundamentální analýza bývá upřednostňována správci fondů a dlouhodobými investory.

Jedna pozoruhodná výhoda technické analýzy je skutečnost, že závisí na kvantitativních datech. Jako taková poskytuje rámec pro objektivní prošetření historie cen, eliminujíc některé dohady, které přichází s více kvalitativním přístupem fundamentální analýzy.

Nicméně, i přes práci s empirickými údaji, technická analýza je pořád ovlivněna osobní zaujatostí a subjektivností. Například obchodník, který je náchylný k určitým názorům o aktivu bude nejspíš schopen zmanipulovat své nástroje TA aby podpořili jeho zaujatost a odráželi jeho předsudky. V mnoha případech k tomu dojde bez jeho vědomí. Co více, během období, kdy se trhy nechovají dle jasného vzorce nebo trendu mohou technické analýzy také selhat.

Závěrečné myšlenky

Krom kritiky a dlouhotrvající kontroverzní debaty o tom, která metoda je lepší, mnoho obchodníků považuje za racionální volbu kombinaci technické a fundamentální analýzy. Zatímco fundamentální analýza se obvykle týká dlouhodobých investičních strategií, technická analýza může poskytnout náhled na krátkodobé tržní podmínky. To může být užitečné jak pro obchodníky, tak pro investory (například při snaze určit výhodné vstupní a výstupní body).

Mohlo by vás zajímat: Co to jsou obchodní signály?

Originální článek Co je technická analýza, fundamentální analýza a indikátory? pochází z webu CryptoSvet.cz.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK